Vitajte na našich webových stránkach!

Jemnozrnný grafit

 • Molded Graphite

  Tvarovaný grafit

  Jemnozrnný grafitový blok vyrobený lisovaním za studena je široko používaný v strojárstve, elektronike, polovodičoch, polykryštalickom kremíku, monokryštalickom kremíku, metalurgii, chemickom, textilnom, elektrickom peci, vesmírnej technike a biologickom a chemickom priemysle.

  Grafit má nasledujúce vlastnosti:

  1. Dobrá elektrická vodivosť a vysoká tepelná vodivosť
  2. Nízka tepelná rozťažnosť a vysoká odolnosť proti tepelným šokom.
  3. Pevnosť sa zvyšuje pri vysokej teplote a vydrží viac ako 3 000 stupňov.
  4. Stabilné chemické vlastnosti a ťažké reagovať
  5. Samomazanie
  6. Ľahko spracovateľné
 • Isosatic Graphite

  Izosatický grafit

  Izostatický grafit označuje grafitové materiály vyrobené izostatickým lisovaním. Izostatický grafit je počas formovacieho procesu rovnomerne lisovaný tlakom kvapaliny a získaný grafitový materiál má vynikajúce vlastnosti. Má: veľké špecifikácie tvarovania, jednotnú štruktúru výlisku, vysokú hustotu, vysokú pevnosť a izotropiu (vlastnosti a rozmery, tvar a smer vzorkovania sú irelevantné) a ďalšie výhody, preto sa izostatický grafit nazýva aj „izotropný“ grafit.