Vitajte na našich webových stránkach!

Stredne zrnitý grafit

  • Graphite Blank

    Grafitový blank

    Stredne zrnitý grafit sa široko používa pri výrobe polykryštalického kremíka vo fotovoltaickom priemysle, vykurovacích a tepelnoizolačných komponentov v monokryštalických kremíkových peciach a tiež sa používa pri odlievaní, chemickom priemysle, elektronike, farebných kovoch, vysokoteplotnom spracovaní, keramika a žiaruvzdorné materiály a iné priemyselné odvetvia.